KLUB

HC LVI 2009 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název klubu: HC LVI 2009, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Založení: 12.4.2016
Klubové barvy: oranžová, modrá, bílá, žlutá
Sídlo: HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR
Evžena Rošického 1756, 370 05 České Budějovice
IČ: 04964446
DIČ: CZ04964446
Bankovní spojení: 274 895 892 / 0300
Registrace v ČSLH číslo: 030102

IDEA A CÍLE

HC LVI 2009 je mládežnický hokejový klub Jaroslava Pouzara podporovaný NHLPA Goals & Dreams Fund. Projekt HC LVI 2009 si klade mnoho cílů. Stěžejní cíl a myšlenku výchovy mládeže vyjádřil Jaroslav Pouzar v mottu:

„JEN VELKÁ DŘINA A PÍLE TĚ DOVEDOU DO CÍLE… A KDYŽ NE, STANEŠ SE LEPŠÍM ČLOVĚKEM!“

Klub si klade za cíl vychovávat mladé hokejisty po stránce sportovní i morální. Morální hodnoty klubu budou zároveň cíleně stavěny i na tématech boje proti drogám, hazardu a šikaně. Pro podporu zavedení našeho poslání do praxe naší výuky se budou trenéři prolínat ve všech věkových kategoriích, aby každý z trenérů poznal všechny hráče v klubu a naopak. Je to jedna z hlavních cest jak s individuálním přístupem pracovat na kolektivním zdokonalování našich lvíčat.

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ

    • Kvalitní domovské zázemí klubu = HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR
    • Hokejová aktivita dostupná též pro děti ze sociálně slabších rodin = možnost požádat o zapůjčení výstroje
    • Spolupráce se základní školou na rozvrhu výuky hráčů = ZŠ Máj II.
    • Hokejová škola, která pořádá (nejen pro členy klubu) individuální hokejové tréninky, jednodenní nebo týdenní hokejové kempy = Hokejová akademie Jaroslava Pouzara (POUZAR HOCKEY ACADEMY
    • Dostupné oddílové příspěvky

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY – SEZÓNA 2018/2019

2006 (SŽ)
10.000 Kč
2007, 2008 (MŽ)
10.000 Kč
2009 (ZA)
9.000 Kč
2010 (ZB)
9.000 Kč
2011 (ZC)
6.000 Kč
2012 (ZD)
6.000 Kč
2013/2014 (přípravka)
2.500 Kč (platí se jednorázově)

Sourozenecká sleva činí 20 % u 2 sourozenců a 30 % u 3 sourozenců oddílového příspěvku.

Příspěvky je nutné uhradit na bankovní účet klubu číslo: 274 895 892 / 0300 vedený u ČSOB a.s., kde variabilním symbolem je rodné číslo hráče (bez lomítka, např. 1234569876), konstantní symbol 0308, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení hráče a rok narození (Jan Novák 2011).

Oddílové příspěvky jsou hrazeny vždy na jednu sezónu, tzn. od 1.4. do 31.3. následujícího roku. Příspěvky jsou placeny ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.6. daného roku a pokud bude hráč zařazen do závodního období (tj. od září), druhá splátka bude zaplacena nejpozději 30.9. dané sezóny.

Storno podmínky: Hráči ledního hokeje nevzniká nárok na vrácení odd. příspěvků při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení poměrné části příspěvku (max 50 %) je možno požádat pouze v případech dlouhodobého onemocnění (více jak 6 týdnů) nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy a posouzené vedením klubu. Přípravné období je neoddělitelnou součástí každé nové sezóny.

ZÁJEMCE O VSTUP DO KLUBU HC LVI 2009

Chci více informací

ORGÁNY HOKEJOVÉHO KLUBU

Jaroslav Pouzar

prezident klubu

Jan Trummer

šéftrenér mládeže, člen revizní komise, hlavní trenér ročníku 2006 (SŽB)

Filip Hejda

zástupce šéftrenéra, člen revizní komise, hlavní trenér ročníku 2007 (MŽA) a 2008 (MŽB)

Jan Bartizal

hlavní trenér ročníku 2009 (ZA) a 2010 (ZB)

Adam Šafář

hlavní trenér ročníku 2011 (ZC), 2012 (ZD) a 2013/14 (přípravka)

František Dašek

hlavní trenér gólmanů, asistent trenéra ročníku 2009 (ZA) a 2010 (ZB)

Zdeněk Šperger

asistent trenéra ročníku 2006 (ST), 2007 (MŽA) a 2008 (MŽB)

Jakub Kubín

asistent trenéra ročníku 2011 (ZC), 2012 (ZD) a 2013/14 (přípravka)

Lukáš Sumerauer

asistent trenéra ročníku 2011 (ZC), 2012 (ZD) a 2013/14 (přípravka)

Jan Trummer ml.

pomocný trenér pro všechny kategorie

Michaela Robová

vedoucí Pouzar Hockey Academy